Splendia

Una part de la nostra missió per Splendia era construir una nova plataforma a ambdós costats, front-end i back-end amb Symfony2 i introduir un disseny responsiu per al front-end i el correu electrònic.

A través d’un disseny intel·ligent, hem estat ajudant a l’equip d’Splendia amb la capacitat de resposta per correu electrònic, l’experiència d’usuari i el disseny gràfic per a garantir la millor conversió i el compromís dels seus clients i subscriptors.

Project Manager

Sector

Serveis