Stickaze

Hem presentat un vídeo breu que mostra les sorprenents propietats de la carcassa per a mòbil de Stickaze a França.

Sent el primer vídeo de llançament, mostrava un petit tutorial, la presentació i els propòsits bàsics de la marca, mentre es mostraven en la vida real les propietats del producte. Filmat i produït a Barcelona, en associació amb TBO Films.

Project Manager

Sector

Serveis